Ρήγα Φεραίου 43 Πάτρα, & Ρήγα Φεραίου 150 Αίγιο, Ελλάδα
2610243075 - 6937308045, 6986996500
Bernafon (Ελβετίας)
Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές....

Τα οπισθωτιαία ακουστικά καινούργιας σχεδίασης είναι πλέον πολύ μικρά.